+90-532-225 85 12

Sanayide Dijital Dönüşüm

Sanayide dijital dönüşüm, teknolojilerin tekil olarak kullanılmasından ziyade farklı teknolojilerin bir arada kullanıldığı uygulama alanları sayesinde gerçekleştirilebilmektedir. Örneğin, üretim sistemlerinin tam olarak entegre çalışabilmesi için Yatay/Dikey Entegrasyon teknolojilerinin yanında verilerin depolanması ve anlık olarak erişilebilmesi için Bulut sistemlerine ihtiyaç duyulmakta, verilerin korunması için de gerekli Siber Güvenlik yazılımlarının kullanılması gerekmektedir.


Özetle, şirket ölçeğinin ve yatırımlarının önüne geçen veri ve veriden değer yaratma ile ilgili tüm adımlar önceliklendirilmelidir.

TÜSİAD-T/2017,12 – 589

Geleceğin dünyasında küresel rekabette önde olmak isteyen sanayiciler, üretim ve dağıtım süreçlerinde çalışacak akıllı robotlar, Ar-Ge, satış pazarlama ve yönetim süreçlerinde kullanılacak yapay zeka sistemleri ile bunların dış dünyayla bilgi alışverişlerini sağlayacak internet nesneleri ve tüm bu akıllı sistemlerin hep birlikte uyumla çalışmasını sağlayacak becerilere sahip tasarımcı, yazılımcı ve uygulayıcı uzmanlardan oluşan bir ekip ile başarmak zorunda.